Automatische Selectie

Een bewustwordingsproces begint al in een vroeg stadium

Wat is Automatisch Selectie?

Automatisch Selectie is een proces om sollicitanten, zonder tussenkomst van jou of andere medewerkers, automatisch te beoordelen of zij passen bij de functie waar jij een nieuwe medewerker voor zoekt. Voor deze automatische selectie zetten wij de Selectie Navigator in. Een Selectie Navigator is een online instrument dat ingezet wordt om potentiële sollicitanten automatisch te filteren op basis van kwaliteiten die jij voor een functie voor ogen hebt. Tevens komen de potentiële sollicitanten erachter of de werkomgeving die jouw bedrijf kan bieden, op hoofdlijnen eigenlijk wel past bij hun voorkeuren, motivatie en interesse.

Hoe bereiken wij dat een grote groep sollicitanten automatisch wordt verkleind?

Wij inventariseren de belangrijkste kenmerken van een specifieke functie en aan welke gedragskenmerken de sollicitant moet voldoen. Deze informatie verwerken wij in de Selectie Navigator. Vervolgens moet elke sollicitant alle vragen van de Selectie Navigator beantwoorden om verder te kunnen in het sollicitatieproces. Aan het einde van de Selectie Navigator krijgt de sollicitant naar gelang jouw wensen direct een afwijzing, een advies om niet door te gaan of een positief advies dat kan leiden tot een eerste gesprek.

Het resultaat voor jouw onderneming

  • De tijd die er aan een sollicitant wordt besteedt gaat sterk omlaag
  • Er komt tijd vrij door de automatisering en optimalisatieslag
  • De kosten die gemaakt worden tijdens een sollicitatieprocedure gaan omlaag
  • Het verloop van personeel wordt tegengegaan en zelfs verlaagd
  • De uitval van personeel wordt eveneens verlaagd

 

Hier wil ik graag meer over weten!

Klik hier