Als ondernemer vraag jij je vast wel eens af: “Wat is nu precies het rendement van de investeringen die ik doe?”. In veel gevallen is dat zeer helder uit te rekenen en uit te schrijven. Bijvoorbeeld bij een nieuwe verpakkingsmachine die 25% minder stroom verbruikt, 30% minder verpakkingsmateriaal nodig heeft en 15% stevigere verpakkingen maakt. In dit voorbeeld is met een simpele rekensom het bedrag te berekenen dat de machine uiteindelijk oplevert voor het bedrijf en diens klanten.

Het rendement van investeringen in een goede selectie van sollicitanten en het ontwikkelen van jouw medewerkers is een veel moeilijkere berekening. Wij gaan toch een poging doen om een kosten/baten plaatje te maken van een assessment:

Wat kost een verkeerde beslissing bij de aanname van personeel

Als een nieuwe medewerker toch niet aan de verwachte eisen voldoet en er daardoor opnieuw een sollicitatieprocedure moet worden opgestart, is dat niet leuk voor het bedrijf én de betrokken medewerker. Brad Smart, auteur van de bestseller ‘Topgrading’, geeft aan dat een foutieve aanname gemiddeld veel geld kost:

  • Gemiddeld 16 maandsalarissen.

Deze kosten zitten onder andere in de sollicitatieprocedure, salaris, productieverlies, de inwerktijd van collega’s en kosten die gemaakt worden voor juridische en HR-ondersteuning.

Wat zijn de kosten van een assessment?

De kosten van een assessment zijn duidelijk en contractueel vastgelegd. In dit voorbeeld gaan wij uit dat een volledig assessment € 1.750,- kost.

Wat zijn de baten van een assessment?

De baten ofwel de opbrengsten zijn zoals gezegd moeilijk te bepalen. Een verlaging van het risico van ’16 keer een maandsalaris aan kosten’ is echter zeer interessant vanuit een economisch standpunt.

Rekenvoorbeeld:
Stel een verpakkingsmaterialen producent heeft 100 medewerkers in dienst.

Huidig scenario:
De selectie van de medewerkers gebeurt alleen op basis van interviews. De voorspellende waarde hiervan is (maximaal) 50% en het verloop van de medewerkers ligt hierdoor op 25% op jaarbasis. Een jaar later moeten er in een gelijkblijvende markt dus 25 medewerkers vervangen worden.

Toekomstig scenario:
De selectie van de medewerkers gebeurt op basis van interviews en een aansluitend assessment. De voorspellende waarde van assessments is (maximaal) 70%. Het verloop van de medewerkers is daardoor omlaag gegaan naar 18%. Een jaar later moeten er in een gelijkblijvende markt dus slechts 18 medewerkers vervangen worden.

Rekenend met een gemiddeld maandsalaris van € 2.500,- levert dit verschil een voordeel op van 25-18 = 7 medewerkers x (16 maandsalarissen x € 2.500,-) = € 280.000,-.

Als alle medewerkers een assessment hebben gehad, dan kost dat 100 medewerkers x € 1.750,- = € 175.000,-

Dit betekent een besparing van € 280.000,- minus € 175.000,- = € 105.000,- door de inzet van assessments.

Zo simpel als dit rekenvoorbeeld is het in de praktijk natuurlijk niet, maar dat assessments een flinke besparing opleveren staat hierdoor wel vast!

Waarom zetten jouw concurrenten assessments in?

Cut-e is wereldleider in het ontwerpen en implementeren van innovatieve online tests en vragenlijsten voor de werving, selectie en ontwikkeling. Uit hun grote internationale onderzoek in 2013 onder bijna 2000 organisaties blijkt het volgende als gevraagd wordt naar de inzet van assessments:

  • 72% geeft aan dat dit leidt tot betrouwbaardere en minder risicovolle beslissingen
  • 51% geeft aan dat de inzet van assessments leidt tot eerlijkere beslissingen
  • 45% geeft aan dat de inzet van assessments tijd bespaart

Maar het ene ding dat jij naast deze punten slechts hoeft te weten over assessments:

* De inzet van assessments bespaart jou veel geld! *

 

Wat vind jij van zo’n besparing? En wat kan het jou opleveren? Ik hoor graag je reactie hieronder in het commentaarveld, alvast bedankt hiervoor.

Vind je dit artikel interessant? Deel het dan met je netwerk

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie.