Gedragsgericht Coachen

Voor jouw professionals die al getraind en ervaren zijn

Wat is gedragsgericht coachen?

Gedragsgericht coachen is een kortdurende vorm van begeleiding van jouw medewerker, waarin de ontwikkeling van specifieke competenties of vaardigheden centraal staat. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan houding, gedrag en vaardigheden in leidinggevende, adviserende of commerciële situaties. Gedragsgericht coachen zetten wij in voor professionals die al getraind en ervaren zijn in hun functie en werkveld, maar die hun bekwaamheid op bepaalde vlakken verder willen vergroten.

Wat is onze werkwijze?

Gedragsgericht coachen starten wij met een intakegesprek waarin wij de vraagstelling en de leerbehoeften van jouw medewerker grondig in kaart brengen. Naar aanleiding daarvan maken wij concrete afspraken met hem of haar over het gewenste resultaat, alsook over het verloop van het traject. Vervolgens inventariseren wij gezamenlijk welke situaties uit de praktijk als basis kunnen dienen voor het vervolg van het traject. Naar aanleiding hiervan stellen wij een aantal opdrachten op die wij, ter voorbereiding op de coaching sessie, toesturen.

Tijdens de coaching sessies werkt jouw medewerker samen met een coach en een trainingsacteur. Na een korte inleiding, wisselen wij het naspelen van de praktijksituatie(s) en het reflecteren op de ervaringen met elkaar af. Ook krijgt jouw medewerker tips en adviezen om zijn of haar optreden verder aan te kunnen scherpen. Niet alleen komt de deelnemer op deze wijze snel tot de kern van de betreffende leerpunten, ook kunnen nieuwe inzichten direct worden toegepast.

Na afloop van de coaching sessies vindt er een uitgebreide evaluatie plaats, met als doel de leerervaringen van de deelnemer in de dagelijkse aanpak te integreren en zo voor de toekomst te borgen. Als geheugensteun stellen wij hierover een korte schriftelijke rapportage op.

Het resultaat voor jouw onderneming

Het doel van gedragsgericht coachen is om in een kort tijdsbestek een diepgaand leerrendement te realiseren. Binnen één of twee sessies zal jouw medewerker duidelijke resultaten bemerken op het vlak van structureren, analyseren, formuleren en presenteren. Hierdoor kan hij of zij behoeften en opvattingen van anderen beter in kaart brengen en hen gerichter overtuigen en motiveren. Verder leert jouw medewerker op een adequate manier feedback geven, waardoor hij of zij meer grip kan krijgen op de houding en het gedrag van anderen. Gesprekken met medewerkers, collega’s en klanten zullen hierdoor effectiever verlopen.

Hier wil ik graag meer over weten!

Klik hier