Coaching

Om jouw medewerker te helpen bij zijn of haar ontwikkelpunten

Wat is Coaching?

Coaching of Individuele coaching is een vorm van begeleiding die 5 tot 10 sessies duurt en waarmee wij jouw medewerker helpen zich te ontwikkelen op het professionele of persoonlijke vlak. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan competentieontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, vergroten van zelfvertrouwen of stressmanagement. Deze begeleiding kan echter ook ingezet worden voor ontwikkelingen die binnen jouw bedrijf spelen. Medewerkers worden dan gericht gecoacht op punten die voor jou belangrijk zijn of die uit een assessment naar voren zijn gekomen.

Voor wie is Coaching geschikt?

Coaching is geschikt voor iedere medewerker die behoefte heeft aan professionele of persoonlijke ontwikkeling.

Vormen van coaching

  • Competentie- en talentontwikkeling
  • Stressmanagement
  • Ondernemerschapscoaching
  • Beginnend leidinggeven
  • Managementcoaching
  • Executivecoaching

Wat is onze werkwijze?

Van te voren bepalen wij met jou welk coachingstraject het beste aansluit bij jouw medewerker. Vervolgens starten wij met een  oriëntatiegesprek waarin wij de vraagstelling en de leerbehoeften van jouw medewerker in kaart brengen. In dit gesprek kan jouw medewerker eveneens ervaren hoe de gekozen coach is, werkt en aansluit. Naar aanleiding van het gesprek maken wij concrete afspraken met hem of haar over het gewenste resultaat, alsook over het verloop van het traject.

Het resultaat voor jouw onderneming!

Het vinden van de juiste mensen of het hebben van een inspirerende baan vormt een belangrijke basis voor succes! Er is echter meer voor nodig! Talent dient namelijk voortdurend gevoed en ontwikkeld te worden om tot volledige bloei te kunnen komen. Situaties veranderen in de loop van de tijd, waardoor er mogelijk andere eisen aan medewerkers gesteld gaan worden. Zijn zij hiervoor wel voldoende uitgerust? Kunnen zij zich in de gewenste richting ontwikkelen en zo ja, hoe kan dit worden bevorderd?

Individuele coaching kan jou helpen antwoord te krijgen op deze vragen en, nog belangrijker, de persoonlijke groei en ontwikkeling van jouw medewerkers te bevorderen. Taken, gesprekken, situaties zullen hierdoor worden effectiever worden uitgevoerd en aangevlogen.

Hier wil ik graag meer over weten!

Klik hier