Carrière Coaching

Geeft jouw medewerker inzicht in zichzelf, arbeidsmogelijkheden en vaardigheden.

Wat is Carrière Coaching?

Carrière Coaching of Loopbaanbegeleiding is een langere vorm van begeleiding, waarmee wij de persoonlijke groei en ontwikkeling van jouw medewerker bevorderen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan persoonlijke presentatie, loopbaanvraagstukken of het onderzoeken van mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Jouw medewerkers worden dan gericht ondersteund en gecoacht op punten die voor hen belangrijk zijn in het licht van hun carrière.

Voor wie is Carrière Caching geschikt?

Carrière Coaching is geschikt voor iedere medewerker die behoefte heeft aan een ruimte blik ten aanzien van loopbaanmogelijkheden.

Wat is onze werkwijze?

Wij starten met een oriëntatiegesprek waarin wij de vraagstelling en de behoeften van jouw medewerker in kaart brengen. In dit gesprek kan jouw medewerker eveneens ervaren hoe de gekozen coach is, werkt en aansluit. Naar aanleiding van het gesprek maken wij concrete afspraken met hem of haar over het gewenste resultaat, alsook over het verloop van het traject.

Het resultaat voor jouw onderneming!

Het vinden van de juiste mensen of het hebben van een inspirerende baan vormt een belangrijke basis voor succes! Er is echter meer voor nodig! Talent dient namelijk voortdurend gevoed en ontwikkeld te worden om tot volledige bloei te kunnen komen. Situaties veranderen in de loop van de tijd, waardoor jouw medewerkers anders tegen hun toekomst aan gaan kijken en er nieuwe vragen rijzen. Hebben mijn medewerkers het idee nog wel op de juiste plek te zitten? Kan ik mijn medewerkers op de juiste manier ondersteunen in hun carrière?

Carrière coaching kan jou helpen antwoord te krijgen op deze vragen en, nog belangrijker, de persoonlijke groei en ontwikkeling van jouw medewerkers te bevorderen.

Hier wil ik graag meer over weten!

Klik hier