Medewerkers die zich ontwikkelen zorgen voor bedrijfsgroei

Haal alles uit het potentieel van jouw medewerkers

Ontwikkelen divi_blurb-icons_80pxOrganisaties, concurrenten, visies, trends en de economische verwachtingen veranderen voortdurend. Deze veranderingen hebben ook grote invloed op jouw bedrijfsvoering. Van jouw medewerkers verwacht jij dat zij meegaan met deze ontwikkelingen, maar mogelijk lukt dat niet altijd effectief. De meeste medewerkers willen daarbij graag zelf de regie voeren over hun ontwikkeling en carrière.

Goede redenen om dit samen te laten gaan zijn:

  • Medewerkers groeien mee met innovaties en technologische ontwikkelingen, waardoor jouw bedrijf de concurrentieslag kan winnen
  • Het ontwikkelen van jouw medewerkers draagt bij aan een gemotiveerd personeelsbestand en binding met jouw bedrijf
  • Scholing en ontwikkeling verhoogt jouw productiviteit en verlaagd het ziekteverzuim, waardoor de winstmarges zullen stijgen
  • Het verhoogt de reputatie van jouw bedrijf als goede werkgever, wat een aanzuigende werking van goede sollicitanten op jouw bedrijf heeft

De expertise van de David Adviesgroep kan jou helpen dit te bewerkstelligen, talent optimaal te ontwikkelen en hieromtrent de juiste keuzes te maken!

Uitstekende instrumenten hiervoor zijn:

Ontwikkel Assessment

Een Ontwikkel Assessment is een psychologische beoordelingsmethodiek die als doel heeft om binnen een relatief korte tijd een goed beeld te krijgen van de kwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden van een deelnemer.
Lees meer >>

Carrière Coaching

Carrière Coaching is een langere vorm van begeleiding, waarin jouw medewerker beter zicht krijgt in zichzelf, de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en diens persoonlijke presentatie.
Lees meer >>

Coaching

Coaching is een intensieve vorm van begeleiding, waarin de persoonlijke groei en ontwikkeling van jouw medewerker wordt bevorderd.
Lees meer >>

Gedragsgerichte Coaching

Gedragsgerichte Coaching is een kortdurende vorm van begeleiding, waarin de ontwikkeling van specifieke competenties of vaardigheden centraal staat.
Lees meer >>